Flux 16

Özellikleri

Klasik ayaklı ve yüzey montajlı komponantlerin köprüsüz ve saçaksız hızlı lehimlenmesinde kullanılır.

Aşındırıcı değildir.. Temizleme gerektirmeyen çok az kalıntı bırakır.

Katı madde oranı, belirli bir zamande kontrollü ısıda buharlaştırılarak hesaplnır. Halide oranı, halidenin titrasyon sonucunun klorid karşılığı olarak ölçülür, Asit değeri, titrasyonla belirlenir.

 

Asit degei 16 dır acık kehribar renklı

flux